Slide background
Slide background

Nödbelysning

Nödbelysning är en fråga om säkerhet. Syftet med nödbelysning är att man skall kunna  utrymma och/eller lämna lokal/byggnad vid strömavbrott eller annan fara som t ex gasutsläpp, bombhot, terrorhot, rasrisk, rök och brand.

Syftet med nödbelysning är inte bara att en säker utrymning skall kunna ske, även vid strömbortfall, utan även för att bidraga till säkerhet för personer sysselsatta i en potentielltn farlig process eller situation samt möjliggöra lämpliga avstängningsåtgärder, och för att säkerställa att brandbekämpnings- och säkerhetsutrustning kan lokaliseras och användas. I sällsynta fall har nödbelysningen också till funktion att säkerställa att tillräckligt ljus finns vid strömbortfall i sådan omfattning att den normala verksamheten kan fortsätta i stort sett oförändrat.

Vi rekommenderar att man följer följande regelverk!
SS-EN1838, SS-EN50171 och SS-EN50172

LOKALER DÄR DET SKALL/BÖR ANORDNAS NÖDBELYSNING:

Lista över i vilka lokaler/byggnader nödbelysning kan krävas. Naturligtvis kan det finnas fler definitioner på lokaler som inte finns nämnda nedan men som ändå omfattas av kraven för nödbelysning. Likaså kan en byggnad innehålla flera av nedanstående lokaler, exempelvis kan ett varuhus också innehålla lokaler som saknar dagsljusinsläpp.

• Samtliga byggnader (oavsett verksamhet) med fler än åtta våningsplan

• Lokal som saknar dagljusinsläpp eller är svårorienterad

• Offentliga lokaler >60 m² för max 150 personer

• Samlingslokaler

• Vårdanläggningar

• Hotell

• Arbetslokaler som är svårorienterade eller arbetslokaler som saknar dagljusinsläpp eller arbetslokaler där personer förväntas ha dålig lokalkännedom

• Arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i samband med fel på den ordinarie belysningen

• Hissar

• Drift- och skötselrum

• Kemisk industri, kemiska och biologiska laboratorier

• Kylda livsmedelslokaler

• Oorganisk ytbehandling

• Väg- och tågtunnlar