Slide background
Slide background

TAKTILA SKYLTAR

Vad säger regelverken?
Enligt BFS 2003:19 HIN 1 ska hinder i form av bristande skyltning undanröjas!
Föreskrifterna
2 § Föreskrifterna gäller
– befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde (publika lokaler),
– befintliga allmänna platser (allmänna platser).
14 § Hinder i form av bristande skyltning skall undanröjas.

Allmänt råd:
Skyltning bör vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn. Den bör placeras där man förväntar sig att den skall finnas och så att man kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. Skylten bör vara kompletterad med bokstäver i antingen upphöjd relief eller punktskrift eller båda samt i vissa fall med talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända symboler.

Skyltar bör inte placeras direkt på en dörr.  Skyltar bör placeras i intervallet 1400 – 1600 mm över golvet mätt till ovankant på skylten för att både personer i rullstol och stående skall kunna läsa dem. Vit skylt monteras mot mörk bakgrund (vägg) och mörka skyltar monteras mot ljusa bakgrunder (väggar). Skulle du sakna någon Taktil eller Tillgänglighets produkt/skylt bland det som finns i webshopen eller katalogen är det bara att kontakta oss så löser vi ditt behov enkelt och snabbt.