Slide background
Slide background

NÖDSKYLTAR EFTERLYSANDE

EFTERLYSANDE SKYLTAR ENLIGT AFS 2008:13 & ISO 7010

Lagen beskriver hur utrymningsvägar skall utformas och skyltas, dock är det endast minimikraven som ställs. Genom att bedriva ett systematisktbrandskyddsarbete på arbetsplatsen kan man med enkla medel höja säkerheten för de anställda genom att använda rätt skylt på rätt plats irätt storlek. Märk din arbetsplats med efterlysande skyltar från SVASAB så höjer du säkerheten på arbetsplatsen och personalen kan känna sig tryggare. Vi tillhandahåller även skyltar enligt ISO 7010, kontakta oss så hjälper vi till.